Podobno nie da się zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć.

Mamy dla Państwa dobrą wiadomość: pracę zespołową i współpracę da się mierzyć. I to bardzo precyzyjnie.

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy autoryzację firmy Team Coaching International pozwalającą nam na stosowanie uznanych na całym świecie, czterech autorskich narzędzi diagnostycznych. Narzędzia te oparte są o wspólną koncepcję, zgodnie z którą współpraca mierzona jest w dwóch wymiarach: PRODUKTYWNOŚCI, czyli zdolności zespołu do osiągania rezultatów, oraz NASTAWIENIA, czyli tego jak zespół buduje swoje relacje. Na każdy z tych wymiarów składa się po siedem różnych czynników.

Wyniki badania dają szczegółowy obraz sytuacji w zespole. Stanowi to świetny punkt wyjścia do pracy nad poprawą współpracy, co w efekcie przekłada się na lepsze rezultaty biznesowe.

  • TEAM DIAGNOSTIC – to narzędzie psychometryczne, dzięki któremu członkowie zespołu, drogą ankiety wypełnianej on-line tworzą faktyczny obraz współpracy w swoim zespole. To narzędzie jest doskonałym początkiem procesu team coachingu, ponieważ w szybki sposób pozwala dotrzeć do sedna tego, nad czym zespół może pracować. Dodatkowo, po przejściu procesu coachingu, zespół ocenia się po raz drugi, po to, żeby móc zaobserwować progres jaki nastąpił. Cena badania (zgodnie z cennikiem TCI) to 125$/osobę – cena obejmuje badanie na początku procesu oraz badanie powtórne.
  • TEAM LEADER VIEW – to kwestionariusz on-line, dzięki któremu lider może sam ocenić swój zespół. Dzięki skorzystaniu z tego narzędzia menadżer ma możliwość uporządkowania swojej wiedzy o zespole i lepszego zrozumienia tego co się w nim dzieje, co pozwoli mu podjąć dalsze decyzje, np. zmodyfikować swój sposób zarządzania zespołem. Cena badania (zgodnie z cennikiem TCI) to 60$.
  • TEAM 360 – dzięki temu narzędziu zespół ma okazję poznać opinię innych zespołów/ grup na swój temat. Stanowi to naturalne uzupełnienie badania TEAM DIAGNOSTIC (w którym zespół ocenia sam siebie). Wynik badania pozwala zespołowi skupić się na obszarach, dzięki którym poprawi swoją współpracę z innymi miejscami w organizacji. Cena badania (zgodnie z cennikiem TCI) to 80$/osobę.
  • ORGANISATIONAL VIEW – jest narzędziem,  które pozwala na przeprowadzenie dogłębnej analizy całej organizacji. Uzyskane wyniki mogą stanowić dla zarządów firm świetny materiał, pokazujący obraz tego jak wygląda współpraca w całej organizacji. Na etapie przygotowania badania Organisational View ustalany jest sposób analizy danych (dane mogą być zestawiane zarówno w sposób bezpośrednio odzwierciedlający schemat organizacyjny jak i przekrojowo – w zależności od oczekiwań Klienta). Cena badania (zgodnie z cennikiem TCI) to w zależności od ustalonego z Klientem zakresu badania 40-60$/osobę.

Wszystkie opisane powyżej narzędzia dostępne są w wielu wersjach językowych, co ułatwia ich stosowanie w firmach międzynarodowych.

Więcej informacji o TEAM COACHING INTERNATIONAL znajdą Państwo TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi – biuro@ccprogres.pl.

Zapraszamy do współpracy!

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *