WSPARCIE ZESPOŁÓW

POPRZEZ TEAM COACHING ON-LINE

RELACJE – WSPÓŁPRACA – EFEKTYWNOŚĆ

 

Od pewnego czasu przyszło nam funkcjonować w dość specyficznych warunkach. Większość firm z dnia na dzień musiała przestawić się na częściowe lub całkowite funkcjonowanie poza siedzibą. Na to nakłada się jeszcze mnóstwo niewiadomych, którym musimy stawić czoła jako zarządzający, przedsiębiorcy czy pracownicy.

Ludziom coraz bardziej zaczyna doskwierać brak możliwości spotkania się z innymi. Takiego zwyczajnego pobycia razem. Kto by pomyślał, że będziemy tęsknić za tym, żeby pojawić się w biurze i spotkać na normalnym zebraniu zespołu.

Co więcej, nie potrafimy przewidzieć jak długo to wszystko potrwa. I czy nie wróci jesienią, czy wiosną przyszłego roku.

Czy jednak możemy sobie pozwolić na traktowanie obecnej sytuacji jako przejściowej? Może lepiej wykorzystać wszystkie możliwości, żeby jak najlepiej się w niej odnaleźć i jak najwięcej się z niej nauczyć?

My, w dobie koronawirusa, nadal zajmujemy się tym, co robimy najlepiej – stwarzamy zespołom i ich członkom przestrzeń do:

  • poczucia przynależności do teamu, wzmacniania ducha zespołu, który razem tworzą pomimo fizycznej odległości,
  • zatrzymania się i spojrzenia z lotu ptaka na to jak wygląda ich współpraca w obecnych warunkach,
  • sprawdzenia co działa, a o co warto zadbać bardziej – szczególnie jeśli ta sytuacja miałaby potrwać dłużej lub wrócić w przyszłości.

Prowadząc team coaching on-line chcemy się skupić nad:

  • Relacjami (możliwość pobycia ze sobą, wzmocnienie poczucia przynależności, wymiana opinii, doświadczeń, budowanie klimatu zespołu)
  • Refleksją i nauką z doświadczeń (ocena i rozwój kompetencji zespołowych)
  • Przełożeniem na praktyczne funkcjonowanie zespołu (konkretne ustalenia i ich weryfikacja podczas kolejnego spotkania)

Nie mamy w tej chwili niestety możliwości spotkania się z zespołami w sali szkoleniowej, tak jak do tej pory. Nie oznacza to jednak, że cała praca i środki włożone w dotychczasowe budowanie zespołu muszą pójść na marne.

Uważamy, że obecna sytuacja to znakomita okazja, żeby zespoły mogły nadal rozwijać swoje kompetencje, pomimo, a właściwie dzięki temu, że otoczenie mocno się zmieniło.

Nie mamy wpływu na to jak długo potrwają obostrzenia, ale mamy wpływ na to jak i do czego wykorzystujemy ten czas.

To wręcz idealne warunki do ćwiczenia i sprawdzania w praktyce wielu kompetencji zespołowych jak chociażby komunikacja, umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania potrzebnych zasobów, podejmowanie decyzji, konstruktywna interakcja czy przywództwo zespołowe.

To oczywiste, że firmy istnieją po to, żeby osiągać wyniki i poprawiać je coraz bardziej. W świecie płynnie funkcjonujących struktur organizacyjnych oraz zdalnych, wirtualnych i multikulturowych relacji w firmach, sprawnie funkcjonujące zespoły są kluczem do osiągania pożądanych wyników.

Proponujemy cykl 3 warsztatów on-line zaprojektowanych dla konkretnego zespołu. Każdy warsztat będzie trwał do 3h (w tym przerwa), a przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami powinny wynieść 2 do 3 tygodni, tak aby zespół miał okazję wdrożyć i przetestować wypracowane przez siebie rozwiązania.

Spotkania będą odbywały się poprzez Ms Teams, ZOOM, Webex bądź inne narzędzia – w zależności od wskazań IT w Państwa Firmie.

Z zespołem pracować będzie dwóch doświadczonych team coachów, którzy wykorzystywać będą różnorodne formy aktywizowania uczestników.

Zaprosimy Państwa zespoły do samooceny w zakresie mocnych stron i obszarów do rozwoju w odniesieniu do 14 kompetencji wpływających na jakość pracy zespołowej opracowanych przez TEAM COACHING INTERNATIONAL™. Siedem z nich dotyczy nastawienia i relacji (POSITIVITY) a drugie siedem odnosi się do produktywności (PRODUCTIVITY).

Zapoznamy też zespół z wynikami ankiety przed spotkaniem: będzie to okazja do zobaczenia wyniku zbierającego opinie wszystkich członków zespołu. Każda z kolejno odkrywanych części wyniku będzie niosła kolejną porcję prawdy o zespole i będzie mogła być przedyskutowana przez jego członków pod okiem coachów.

Proponowany proces pozwala zrozumieć mechanizmy i zjawiska, które zachodzą w zespole a dzięki temu umożliwia znalezienie obszarów do optymalizacji i wypracowanie sposobów jej osiągnięcia.

Dzięki kilku zaplanowanym wcześniej spotkaniom zespół rozlicza się sam ze sobą z wcześniejszych ustaleń. To pozwala utrzymać dynamikę zmian (co bardzo rzadko udaje się osiągnąć przy jednorazowych warsztatach, gdzie energia i motywacja zostaje mocno podniesiona, ale brak kontynuacji powoduje, że po jakimś czasie ostatecznie spada i trudno jest ją wzbudzić do tego samego poziomu ponownie).

Cały proces zaplanowany jest na około 1,5 – 2 m-ce. Jest to czas niezbędny do tego aby uzyskać rzeczywisty przyrost w poziomie kompetencji zespołowych.

Pomiędzy spotkaniami przewidziany jest około 2 – 3 tygodniowy odstęp – czas niezbędny do wdrożenia i testowania ustaleń poczynionych przez zespół.

Poniższy diagram prezentuje poglądowo jak przebiega proces wsparcia zespołu z użyciem zaproponowanych narzędzi.

Na etapie przygotowania procesu kluczowe będą konsultacje z Szefem Zespołu i, jeżeli jest taka potrzeba, przedstawicielem HR lub Sponsorem oraz konsultacje z IT odnośnie platformy narzędziowej i polityki bezpieczeństwa w Firmie.

Zapraszamy do kontaktu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *