zaufali nam

opinie naszych klientów

„Dzięki sesjom coachingowym zacząłem w bardziej pozytywnie myśleć o swojej pracy i samym sobie. Dzięki treningowi zauważyłem, że najlepsze efekty przynosi praca nad zmianą siebie a nie otoczenia. Pierwsze sesje przyniosły zmiany dotyczące mnie samego, kolejne umożliwiły pracę nad poprawieniem relacji z moimi współpracownikami. Dzięki coachingowi zauważyłem pozytywne zmiany w sposobie wytyczania zadań moim podwładnym, ocenie własnych mocnych stron a także moich ograniczeń oraz planowaniu i motywowaniu samego siebie. Odkryłem u siebie nowe umiejętności jakimi są kontrolowanie złości, panowanie nad stresem oraz przekazywanie trudnej informacji zwrotnej. Miałem przyjemność pracować z Beatą Piwowarczyk.”
Daniel Dębowski, Grupa Żywiec
„Mój Coach nie narzucał własnych rozwiązań, nie naprawiał, nie oceniał, nie dawał „gotowców”. Zaangażowaniem, umiejętnościami, wiedzą, profesjonalnym podejściem do tematu sprawił, że czułam się komfortowo i na luzie a jednocześnie odkryłam obszary, które pomogły mi lepiej poznać siebie i samym realizować postawione sobie cele.”
Aldona S., klient indywidualny
„Bardzo dziękuję za szkolenia zorganizowane przez CC Progres w których miałam okazję brać udział. Byłam uczestnikiem dwóch szkoleń prowadzonych przez Magdę Szczesną-Kołdras: „Efektywność osobista” i „Zarządzanie zespołem”. Z obydwu jestem bardzo zadowolona a omówione zagadnienia jestem w stanie łatwo wprowadzic w mojej pracy. Magda jest osobą bardzo kontaktową, szkolenia prowadzi w sposób spójny, logiczny, bardzo jasno i przystępnie tłumacząc omawiane zagadnienia. Jest osobą która słyszy i słucha, przez cały czas jest bardzo aktywna, otwarta na grupę, jej potrzeby i sugestie. Jeszcze raz wielkie dzieki! :)”
uczestniczka szkolenia, menadżer w Steria Polska Sp. z o.o.
„Centrum Coachingu PROGRES zrealizowało kompletny program rozwojowo-szkoleniowy dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla Firmy Steria Polska Sp. z o.o. Seria szkoleń i sesji coachingu indywidualnego i grupowego (szkolenia były prowadzone w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim!) spotkała się z bardzo pozytywnym feedbackiem ze strony uczestników. Wszystkie spotkania były prowadzone przez trenerów i coachów, którzy do swojej pracy podchodzili profesjonalnie, a przede wszystkim z zaangażowaniem i pasją, co miało przełożenie na wysoką jakość szkoleń. Co więcej, rezultaty poszkoleniowe są tak zadowalające, że zdecydowaliśmy się na realizację przez CCProgres kolejnej edycji programu szkoleniowo-coachingowego, poszerzonej o warsztaty dla trenerów wewnętrznych, jeszcze w tym roku. Centrum Coachingu PROGRES polecam wszystkim, którzy w partnerze szkoleniowym szukają profesjonalizmu, wiedzy, elastyczności i indywidualnego podejścia oraz, co najważniejsze, wymiernych rezultatów i korzyści po szkoleniach.”
Marzena Rybicka-Szudera, Dyrektor, Steria Polska Sp. z o.o.
„Skorzystałam z coachingu przy okazji tworzenia nowego projektu biznesowego. Obecność mojego coacha i uwaga jaką poświęcała mi w trakcie sesji jak i pomiędzy nimi sprawiały, że czułam realne wsparcie i wspaniały komfort, że mogę z kimś porozmawiać o swoich wątpliwościach i pomysłach. Ta otwartość i mocne pytania, które zadawała Magda, sprawiły, że projekt powstawał znacznie szybciej niż poprzednie. Polecam serdecznie.”
Joanna K., właścicielka firmy doradczej
„Pragnę szczerze i bez wahania zarekomendować usługi Centrum Coachingu Progres wszystkim osobom zarządzającym, które chcą pogłębić kompetencje i uwolnić potencjał swój i swoich współpracowników poprzez coaching. Wybór firmy PROGRES na pewno okaże się trafny.”
Maciej Gdula, CEO SPOT Sp. z o.o.
„Wymagania postawione CCProgres były wysokie; uczestnicy – wymagające środowisko IT, potrzeba sytuacyjna JCommerce – duży efekt w limitowanym czasie. Cel szkoleniowy merytoryczny osiągnęliśmy. „Wymagania postawione CCProgres były wysokie; uczestnicy – wymagające środowisko IT, potrzeba sytuacyjna JCommerce – duży efekt w limitowanym czasie. Cel szkoleniowy merytoryczny osiągnęliśmy.
Anna Jaros, HR Business Partner, JCommerce SA
„Bardzo wysoko oceniam wszystkie etapy współpracy z firmą PROGRES. Dotyczy to zarówno etapu badania naszych potrzeb, jak i wspólnego planowania szytych na miarę działań coachingowych i ich realizacji. W każdym momencie mieliśmy do czynienia z najwyższym poziomem świadczonych usług. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaprezentowana przez przedstawicieli firmy PROGRES bardzo dobra znajomość wszystkich elementów sztuki coachingowej oraz umiejętność jej praktycznego zastosowania i dopasowania do konkretnych potrzeb naszych pracowników. Co ważne, efekty zrealizowanych sesji coachingowych okazały się znakomite. Pracownicy, którzy brali w nich udział nie tylko nauczyli się radzić sobie ze sprawami, z którymi wcześniej mieli duże problemy, ale też odkryli nowe sposoby do samodzielnego rozwiązywania podobnych trudności w przyszłości.” Robert Bębenek, Dyrektor ds Rekrutacji i Rozwoju, Grupa Żywiec (fragment pisemnych referencji)
Robert Bębenek, Dyrektor ds Rekrutacji i Rozwoju, Grupa Żywiec
„Rozmowy z trenerem pomogły mi spojrzeć z dystansu i z różnych perspektyw na swoją sytuację. Odkryć gdzie tkwią prawdzie trudności, a co jest jedynie wymówką w osiąganiu celów. Zrozumiałam, że najwięcej barier tkwi w nas samych. Osoby kreatywne często nie nadążają z realizacją swoich pomysłów, co bywa przyczyną ich frustracji i zniechęcania do działania. W takim właśnie momencie współpraca z coachem pomaga w określeniu priorytetów, doprecyzowaniu celu. Pozwala z jednej strony zapomnieć o tym czego „nie damy rady” zrobić a z drugiej umożliwia skupienie się na najważniejszym w tym momencie dla nas zadaniu. Dlatego po sesjach zauważyłam przede wszystkim poprawę w zakresie umiejętności koncentracji na zadaniu. Zaczęłam bardziej świadomie i realistycznie planować terminy i doprowadzać do końca rozpoczęte sprawy, tematy, zadania i projekty. Znacznie podniosła się moja efektywność. A wraz z nią komfort psychiczny i satysfakcja z rezultatów mojej pracy. Dla mnie był to czas intensywnych poszukiwań, nie tylko podczas samych spotkań z coachem ale również pomiędzy sesjami. Do dzisiaj odkrywam rozwiązania, które są pozytywnym skutkiem pracy z Beatą – moim coachem.”
Barbara Górska, fashion designer

kontakt

Centrum Coachingu PROGRES

tel.: +48 501 756 371

e-mail: biuro@ccprogres.pl