Doradztwo i szkolenia HR

Oprócz działań rozwojowych (coaching i szkolenia) proponujemy też Państwu usługi doradcze. Nasze oferta obejmuje działania w następujących zakresach:

  • szeroka oferta badań ankietowych całej organizacji lub jej części; bazujemy tu na różnorodnych uznanych narzędziach diagnostycznych takich jak np. Organization View™, Team 360 View™, Team Leader View™ czy Team Diagnostic™; stosujemy też ankiety “szyte na miarę”, które przygotowujemy indywidualnie pod potrzeby konkretnego klienta,
  • badania 360 z sesjami feedbackowymi dla pracowników – badania takie pozwalają pracownikom zyskać szerszą perspektywę na to jak są postrzegani przez współpracowników, podwładnych i przełożonego i skonfrontować ten obraz z samooceną; sesja feedbackowa, podczas której omawiane są wyniki badania, jest świetnym punktem wyjścia do zidentyfikowania potencjałów rozwojowych i wyznaczenia celów w tym obszarze,
  • audyt i optymalizacja procesów w zakresie miękkiego HR,
  • modelowanie kultury organizacyjnej,
  • budowanie wizerunku pracodawcy,
  • tworzenie opisów stanowisk,
  • projektowanie i wdrożenie profili kompetencyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie procesu ocen pracowniczych,
  • projektowanie i wdrażanie programu rozwoju talentów,
  • przygotowanie i przeprowadzenie Assessment/Development Center.

Ponieważ każda firma jest nieco inna, inne też będą jej potrzeby. Aby ustalić, jakie rozwiązanie byłoby optymalne dla Państwa organizacji, zachęcamy do kontaktu i spotkania z jednym z naszych ekspertów .