Coaching

W praktyce, coaching to proces składający się z kilku – kilkunastu spotkań, w trakcie których Klient wspierany przez coacha pracuje nad kolejnymi krokami zbliżającymi go do osiągnięcia celu sprecyzowanego na początku procesu. Niezmiernie ważny również jest czas pomiędzy sesjami, kiedy to Klient wdraża w życie rozwiązania, które wypracował w trakcie spotkań z coachem.

Coaching jest formą wsparcia rozwoju Klienta polegającą na wydobywaniu jego naturalnych możliwości i zasobów.

Dzięki pracy z coachem Klient ma okazję

lepiej poznać siebie i swój potencjał,
sprecyzować swoje cele i odnaleźć motywację do ich osiągnięcia,
przygotować się na potencjalne przeszkody,
przygotować i wdrożyć najlepszy dla siebie plan działania.
Coach zadaje pytania, dzięki którym, Klient może zyskać zupełnie nowe spojrzenie na, wydawałoby się, dobrze mu już znane kwestie lub na problemy, które uważał za niemożliwe do rozwiązania. Dzięki takiemu wybiciu z toku myślenia, do którego przywykł, Klient często dochodzi do zaskakujących dla siebie odkryć.

Główne obszary, w których można zastosować coaching to:

biznes (tutaj począwszy od executive coachingu, przez business coaching aż do team coachingu),
życie osobiste (life-coaching)
równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (work-life balance coaching).