Coaching

W praktyce, coaching to proces składający się z kilku – kilkunastu spotkań, w trakcie których Klient wspierany przez coacha pracuje nad kolejnymi krokami zbliżającymi go do osiągnięcia celu sprecyzowanego na początku procesu. Niezmiernie ważny również jest czas pomiędzy sesjami, kiedy to Klient wdraża w życie rozwiązania, które wypracował w trakcie spotkań z coachem.

Coaching jest formą wsparcia rozwoju Klienta polegającą na wydobywaniu jego naturalnych możliwości i zasobów.

Dzięki pracy z coachem Klient ma okazję:

  • lepiej poznać siebie i swój potencjał,
  • sprecyzować swoje cele i odnaleźć motywację do ich osiągnięcia,
  • przygotować się na potencjalne przeszkody,
  • przygotować i wdrożyć najlepszy dla siebie plan działania.
  • Coach zadaje pytania, dzięki którym, Klient może zyskać zupełnie nowe spojrzenie na,
  • wydawałoby się, dobrze mu już znane kwestie lub na problemy, które uważał za niemożliwe do rozwiązania. Dzięki takiemu wybiciu z toku myślenia, do którego przywykł, Klient często dochodzi do zaskakujących dla siebie odkryć.

Główne obszary, w których można zastosować coaching to:

  • biznes (tutaj począwszy od executive coachingu, przez business coaching aż do team coachingu),
  • życie osobiste (life-coaching)
  • równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (work-life balance coaching).