Beata Piwowarczyk

menadżer, trener, akredytowany coach International Coach Federation (ACC) i doradca w dziedzinie zarządzania personelem. Mistrz Praktyk Programowania Neurolingwistycznego. Ukończyła akredytowaną przez ICF Szkołę Coachingu Zespołów (Coachways). Jest również certyfikowanym facylitatorem Team Coaching International. Absolwentka kursu TPLC – Transformational Presence Leadership and Coach.

Doświadczenia praktyczne zdobywała pracując zarówno w dużych korporacjach gdzie odpowiadała za procesy związane z zarządzaniem ludźmi, rekrutacją, oceną i rozwojem pracowników, jak i w firmach konsultingowych. Przez 5 lat pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu w spółce branży farmaceutycznej, gdzie odpowiadała za politykę personalną firmy.

Od 2007r., prowadzi własną firmę – Centrum Coachingu PROGRES.

Prowadziła projekty związane z kompleksowym tworzeniem i wdrażaniem opisów stanowisk wraz z konstruowaniem matrycy kompetencji. Realizowała projekty z zakresu opracowywania i wdrażania systemów ocen okresowych (w tym ocen 360), badania potencjału pracowników (sesje Assessment Center i Development Center) oraz optymalizacji struktur organizacyjnych.

Jako coach pracuje głównie z klientami biznesowymi, a specjalizuje się w coachingu zespołów i coachingu menadżerskim. Pracuje w języku polskim i francuskim.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Psychologii w Zarządzaniu oraz Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych..