Małgorzata Dec

psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, coach (akredytacja ACC ICF w 2013 r.), specjalista HR.

Od ponad pięciu lat wspiera ludzi i zespoły w wykorzystywaniu tkwiącego w nich potencjału oraz w budowaniu dobrych relacji osobistych i zawodowych. Jako trener stara się inspirować innych, przedstawiając takie idee i koncepcje działań, które mają ogromny wpływ na jakość życia, pomagają wykorzystać talenty, pokonywać własne ograniczenia i rozwijać satysfakcjonujące relacje międzyludzkie.
Jako coach towarzyszy klientom indywidualnym i całym zespołom w procesie zmiany i rozwoju. Pomaga nowym zespołom w poznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań, a tym dłużej istniejącym – w stawianiu czoła nowym wyzwaniom, w rozwiązywaniu problemów i dalszym pogłębianiu ducha zespołowości.

Jako specjalista HR pracuje przede wszystkim nad aspektami związanymi z kulturą organizacyjną, takimi jak: definiowanie i zapewnienie wspólnego rozumienia wartości firmowych, czy kształtowanie postaw z nimi zgodnych; wsparcie wewnętrznych projektów wdrażania zmian w organizacji, tak by zachować spójność kulturową. Jej doświadczenie obejmuje także budowanie systemu ocen, tworzenie standardów pracy trenerów i coachów wewnętrznych, a także prowadzenie badań opinii pracowników oraz ich satysfakcji. Wspiera realizację projektów jako analityk oraz facylitator na etapie analizy problemu i projektowania rozwiązań.

W wolnych chwilach zmienia się w mola książkowego z pasją pożerającego fantastykę oraz powieści historyczne, tańczy (aktualnie taniec orientalny), śpiewa (Gospel) lub łapie kontakt z przyrodą – najchętniej na leśnych lub górskich szlakach.

Motto życiowe: Bądź zmianą, którą prag­niesz uj­rzeć w świecie. (Mahatma Gandhi) oraz Małe czyny, które robisz, są lepsze niż wielkie, które planujesz. (George Marshall)