Warsztaty dla zespołów oparte o wyniki Gallup StrengthsFinder

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do efektywności i sukcesu rynkowego firm. Umożliwiło to wyłonienie listy 34 talentów, uniwersalnych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, zajmowane stanowisko i branżę zawodową. Świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczące zwiększenie swojej wydajności w pracy każdego dnia, co potwierdzają wyniki badań 2015 Strengths Meta-Analysis. Badania te dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach wiąże się z kluczowymi wynikami skuteczności, a organizacje inwestujące w talenty wydobywają nie tylko, to co najlepsze w pracownikach, ale wpływają na sukces organizacyjny.

Talenty są naturalnymi wzorcami myślenia, odczuwania oraz zachowania, w naturalny sposób predysponującymi do pewnego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.

Zapraszamy do skorzystania z oferty jednodniowych warsztatów poprzedzonych badaniem Gallup StrengthsFinder dla każdego uczestnika.

 

Dzięki warsztatom:

 • uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat własnych mocnych stron i tego jak z nich korzystać
 • uczestnicy pogłębią wiedzę na temat mocnych stron pozostałych członków zespołu
 • wzmocnione zostanie poczucie zespołowości poprzez wzrost zaufania i budowanie świadomości w czym jesteśmy świetni jako zespół i jak to wykorzystać w praktyce
 • wzmocniona zostanie kompetencja “docenianie różnorodności” – różnice między członkami zespołu zwykle często stanowią przeszkodę we współpracy – warsztaty uświadamiają to, że różnice stanowią bogactwo zespołu
 • wzrośnie energia jednostek i całego zespołu poprzez koncentrację na mocnych stronach.

 

Program warsztatów

 

 1. Czym jest talent?
 • Zarządzanie poprzez wykorzystanie talentu vs. rozwijanie tzw „obszarów do rozwoju”
 • Metodologia Gallup Institute
 • Cztery domeny mocnych stron w zespole
 1. Kto jest kim?
 • Identyfikacja indywidualnych talentów członków zespołu
 • „Mapa mocy” zespołu
 • Od słów do czynów – praca własna zespołu na kluczowych zadaniach i priorytetach w odniesieniu do „mapy mocy”
 1. Jak zarządzać mocą?
 • Wykorzystanie talentów w codziennych zadaniach – jak robić to inaczej?
 • Jak wykuwała się stal, czyli jak zmienić talent w mocną stronę?
 • Balkon i piwnica – dwie strony mocy, czyli jak nią zarządzać?
 1. Efektywny zespół
 • Pojęcie 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • „Zdrowy Team” – jak to działa
 • Zbudować zmianę – integracja doświadczeń zespołu w ćwiczeniu

 

Wersja językowa:   Warsztaty mogą być przeprowadzone w języku polskim lub angielskim.
Badanie Gallup StrengthsFinder jest przeprowadzane w języku angielskim.