Team Coaching - coaching zespołowy

Zespoły istnieją po to, żeby dostarczać rezultaty. To nie powinno budzić wątpliwości. Jednak to co w teorii wydaje się być oczywiste i proste w życiu nie zawsze się takim okazuje. W codziennej rzeczywistości firm działających w Polsce efektywna praca zespołowa nie jest jeszcze (żywimy nadzieję, że z czasem to się zmieni) zjawiskiem powszechnym. Często usłyszeć można takie lub podobne stwierdzenia: „Każdy z nas jest z osobna świetnym specjalistą, ale kiedy mamy coś zrobić razem okazuje się, że nie potrafimy ze sobą współpracować.” Te trudności we współpracy mogą objawiać się w różnych miejscach organizacji:

zarząd i/lub tzw. zespół zarządzający – gdzie każdy z członków bardziej identyfikuje się z celami pionu, którym zarządza niż z celem wspólnym
zespoły funkcjonalne – działy, komórki organizacyjne
zespoły projektowe
a także na styku pomiędzy komórkami organizacyjnymi, tam gdzie dobra współpraca jest istotna z uwagi na właściwą realizację procesu, na który składa się praca poszczególnych komórek.
Team coaching jest skuteczną drogą do poprawy współpracy w zespołach. To sposób na nadanie nowej jakości w pracy zespołu m. in. poprzez zmianę sposobu komunikowania się członków zespołu, zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu zamiast na celach indywidualnych oraz wypracowanie nowych sposobów współpracy.

Najkorzystniej jest rozpocząć proces team coachingu od diagnozy stanu obecnego. Zachęcamy do korzystania z narzędzi diagnostycznych Team Coaching International (Team Diagnostic), do których stosowania jesteśmy certyfikowani. Diagnostyka ta umożliwia ocenę zespołu w dwóch obszarach: ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH i RELACJI. Na obszary te składa się 14 różnych czynników, które badane są poprzez kwestionariusz on-line składający się z 82-85 punktów. Wyniki badania dostępne są w formie wielowymiarowego raportu, który stanowi podstawę do pracy z zespołem w procesie coachingu zespołowego.

Pełny proces team coachingu trwa około 6-8 miesięcy i składa się z kilku spotkań z zespołem. Z uwagi na złożoność procesu prowadzony jest on przez dwóch coachów.

Team coaching wzmacnia zespół, sprawia, że jego członkowie identyfikują się z nim. Ponieważ, jak każdy rodzaj coachingu, team coaching również jest procesem rozłożonym w czasie. Pozytywny efekt wzmocnienia zespołu, jaki daje coaching zespołowy jest efektem długotrwałym.

Team coaching warto wykorzystać między innymi w następujących sytuacjach:

kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne zadania,
kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
jeżeli w pracującym już zespole pojawiły się konflikty między członkami zespołu, trudności w komunikacji, odczuwalny jest spadek motywacji do pracy w zespole.