Coaching jako element kultury organizacyjnej firmy

tekst: Aleksandra Holewa Zadaję sobie pytanie: „Czy z biznesowego punktu widzenia wiemy, czym właściwe jest coaching”? A jak na to pytanie odpowiedzieliby menadżerowie? Część z nich uważa, że coaching pomaga w osiąganiu i realizowaniu celów biznesowych. Są też tacy, którzy twierdzą, że nie. Stawiam zatem pytania: Szklanka jest w połowie pełna, czy Więcej…