Coaching Biznesowy

W jakich sytuacjach warto zastosować w firmie coaching:

  • u menadżerów, którzy powinni rozwinąć swoje kompetencje (np. w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji, zarządzania projektami itp.)
  • jako działanie mogące zapobiec syndromowi wypalenia zawodowego
  • u osób, które stoją przed nowymi zadaniami (np. nowy ważny projekt, nowy zespół, konieczność opracowania i przeprowadzenia zmian w dziale, firmie)
  • u tych osób, u których szkolenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów (wiedza została przekazana na szkoleniu, ale pracownik nie stosuje jej w praktyce)
  • w przypadku, gdy pogorszyły się wyniki pracy menadżera  i jego zespołu
  • w przypadku trudności we współpracy, konfliktów, które należy rozwiązać.

Jakie rezultaty może dać coaching w biznesie:

  • wzrost kompetencji i efektywności menadżera dzięki dotarciu do jego indywidualnego potencjału i ograniczeń oraz poszerzeniu jego świadomości
  • obudzenie postawy proaktywnej – coaching jest procesem, który zmienia postawy (szkolenia powinny to robić, ale bardzo rzadko się to udaje)
  • wzmocnienie lub obudzenie poczucia odpowiedzialności u menadżera
  • usprawnienie komunikacji

a dodatkowo wzmocnienie pracownika, obniżenie poziomu stresu i przywrócenie poczucia równowagi.