Stowarzyszenie Dress for Success działa na rzecz niezależności finansowej kobiet, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej, przygotowując je do powrotu na rynek pracy.

Dress for Success powołała do życia Nancy Lublin z Nowego Jorku, wnuczka emigranta z Polski. Oprócz USA, stowarzyszenie działa m.in. w Australii, Kanadzie, na Jamajce, w Meksyku, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii. Polska była w 2009 roku pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruszyła filia DfS.

Obecnie Dress for Success ma 113 filii na świecie.

Po warsztatach organizowanych przez Dress for Success aż 75 proc. kobiet, które znalazły pracę utrzymuje ją powyżej roku.

Polski program Dress for Success polega na przygotowywaniu kobiet do rozmowy kwalifikacyjnej i funkcjonowania w nowej pracy. Dress for Success nie tylko wyposaża swoje beneficjentki w elegancki strój, odpowiedni do ubiegania się o pracę, ale też oferuje szeroką gamę nieodpłatnych warsztatów i szkoleń.

Patronką Stowarzyszenia w Polsce jest Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

Centrum Coachingu Progres nieodpłatnie realizuje warsztaty dla kobiet bezrobotnych – beneficjentek Dress for Success, przygotowujące je do poszukiwania pracy i pomyślnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzimy również warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości i budzące postawę proaktywną.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem pracujemy również indywidualnie z beneficjentkami oferując im wsparcie mentorskie w okresie wprowadzania zmian w ich życiu.

Oto kilka opinii uczestniczek warsztatów prowadzonych przez Beatę Piwowarczyk z CC Progres dla Dress for Success Poland:

„Dziękuję za utwierdzenie mnie w przekonaniu że w życiu można wszystko.”

„Dziękuję za warsztaty, które dały mi mnóstwo pozytywnej energii, umocniły w przekonaniu, że niemożliwe może być możliwe.”

„Dziękuję bardzo za warsztaty, które dały mi bardzo dużo siły do poszukiwania pracy oraz umocniły mnie w przekonaniu, że wszystko jest możliwe. Po tych warsztatach jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Dziękuję p. Beacie za wspaniałe prowadzenie warsztatów.”

„Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, które przekonało mnie, że z upadku można się dźwignąć, porażkę zamienić na sukces i że moje marzenia są ważne.”