Coaching ma na celu podniesienie wyników działania, jak również usprawnienie sposobu uczenia się, co w efekcie wpływa na poprawę jakości życia.W artykule przytoczymy kilka istotnych faktów na temat coachingu, a także przedstawimy efekty badań, przeprowadzonych w celu określenia jego skuteczności.

Coaching w Polsce

W Polsce coach jest jeszcze często mylony z trenerem, konsultantem, mentorem, czy nawet terapeutą. W rzeczywistości jest to partnerska relacja, podczas której coach wspiera klienta w jak najskuteczniejszym wykorzystaniu jego potencjału, na drodze do osiągnięcia założonych celów.

Jednak coaching w Polsce staje się coraz bardziej popularny, a organizacje, które go wdrażają wykorzystują wcześniejsze doświadczenia innych firm, także spoza Polski, dla których coaching jest inwestycją w rozwój człowieka i całej organizacji.

Badania Forbes

Według badań przeprowadzonych przez Forbes, zwrot z inwestycji w coaching (ROI), jest aż 6-krotny. Ponad 70% amerykańskich menedżerów średniego szczebla, oraz niemalże wszyscy menedżerowie wyższego stopnia, systematycznie korzystają z usług coacha. Natomiast w Wielkiej Brytanii, aż 80% firm inwestuje w procesy coachingowe, w Polsce póki co jest to około 15% organizacji, jednak ta liczba systematycznie wzrasta.

Badania przeprowadzone w Polsce

Badania procesu coachingowego, zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami ICF w pewnej instytucji finansowej. W procesie coachingu wzięli udział menadżerowie wyższego i średniego szczebla. Na początku coachingu 84% uczestników deklarowało, że jest on tylko modnym trendem.

Założonym celem było zwiększenie efektywności menedżerów, bazujące na ich mocnych stronach, poprawienie współpracy pomiędzy szczeblami organizacji, a także rozwój kompetencji menedżerów, co miało wpłynąć na wydobycie z organizacji i jej pracowników większego potencjału.

Coaching trwał pół roku, podczas tego czasu odbyło się 18 spotkań. Wyniki są następujące:

 • niemalże 90% menedżerów uznało, że coaching to inwestycja wspierająca rozwój
 • 84% menedżerów zadeklarowało zwiększenie zaangażowania w budowanie wartości firmy
 • według 90% menedżerów,coaching sprostał ich oczekiwaniom
 • 84% menedżerówzadeklarowało wzrost pewności siebie
 • według 90% menedżerów, coaching ma potencjał do zwiększania korzyści dla biznesu
 • menedżerowie uznali, że coaching był wartościowy i zmienili pogląd, że to tylko modny trend (90%)

Prezes firmy, dyrektorzy, menedżerowie oraz współpracownicy, mówią o polepszeniu relacji między szczeblami organizacji. Sami menedżerowie zadeklarowali wzrost pewności siebie, a także bardziej pozytywne podejście do powierzanych obowiązków.

Skuteczność coachingu na podstawie badań International Coach Federation

Skuteczność coachingu potwierdzają także badania ICF opublikowane w 2009 roku, w których wzięło udział 2165 osób z 64 krajów. W tym badaniu, uczestnicy coachingu wskazali poprawę w następujących obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • kompetencje komunikacyjne (72%)
 • kompetencje interpersonalne (71%)
 • wydajność w pracy (70%)
 • równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 • zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 • organizacja życia osobistego (61%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%)

Dodatkowo, aż 96% uczestników wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

ROI coachingu

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji
 • niemalże co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji
 • wszystkie firmy zanotowały średnio 7-krotny zwrot z inwestycji

Jak widać, coaching przynosi wymierne efekty. Z jednej strony wpływa na zmiany postaw, pozwala zmienić przekonania ograniczające, a z drugiej wspiera działania operacyjne, na przykład wdrażanie nowych procesów. Jest to inwestycja w organizację, która przyniesie konkretne wyniki.

Źródło: icf.org.pl; blackcatcompany.pl