Dlaczego warto wiedzieć, jakie są nasze mocne strony i talenty naszych współpracowników? Odpowiedź jest dość prosta: wykorzystując w sposób świadomy swoje talenty możesz pracować z łatwością i osiągać świetne rezultaty. Dzieje się tak dlatego, że talent to nasz naturalny sposób reagowania w określonych sytuacjach. Nie musimy więc modyfikować naszego zachowania i działamy w zgodzie z sobą.

Zagadnienie talentów jest od ponad 40 lat systematycznie badane przez Instytut Gallupa. Dzięki uzyskanym danym zidentyfikowano talenty w ponad 150 różnych rolach zawodowych. Zbudowano też specjalny test dedykowany do diagnozowania talentów – StrengthsFinder.

W ramach prowadzonych badań szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu skutecznego przywództwa i tego w jaki sposób najlepsi liderzy wykorzystują potencjał tkwiący w zespołach, którymi zarządzają.

Oto niektóre z wniosków płynących z  badania StrengthsBasedLeadership:

  • Zwiększaj swoją efektywność przez budowę odpowiedniego zespołu

Efektywni liderzy stawiają na talenty, co oznacza, że sami liderzy być może nie są wszechstronnie uzdolnieni, ale ich zespoły już tak. Różnorodność w takich zespołach stanowi zasób a nie przeszkodę. Skuteczni liderzy doskonale wiedzą jakie talenty mają ich pracownicy i szukają sposobu jak je najlepiej wykorzystać w działaniu.

Badania Gallupa wykazały, że najbardziej efektywne grupy wykazują cechy charakterystyczne dla czterech głównych domen silnego przywództwa tj. budowania relacji, myślenia strategicznego, wywierania wpływu i zdolności realizacyjnych.

  • Inwestuj w talenty

Liderzy, którzy nie potrafią dostrzec mocnych stron pracowników, mają jedynie 9% szans na ich zaangażowanie, co oznacza, że jedynie 1 na 11 pracowników jest w stanie włożyć w wykonywaną pracę maksymalny wysiłek. Natomiast w momencie, gdy lider potrafi dostrzegać talenty poszczególnych pracowników, szansa na zaangażowanie wzrasta aż do 73%, co oznacza, że w pełni zaangażowane są już 3 na 4 osoby.

Skupienie się na talentach w zespole zwiększa szansę na zbudowanie w pełni zaangażowanego zespołu aż ośmiokrotnie!

  • Otwórz się na potrzeby Twojego zespołu

Tysiące osób biorących udział w badaniu StrengthsBasedLeadership określiło, że od liderów oczekują przede wszystkim zaufania, empatii, stabilności i nadziei (wiary, optymistycznego nastawienia).

W jaki sposób sprawdzić jakie talenty drzemią w Twoim zespole?

Świetnym sposobem będzie zorganizowanie warsztatów z wykorzystaniem wyników badania StrengthsFinder. Takie warsztaty przynoszą korzyści w kilku wymiarach:

  • wymiar indywidualny – każdy uczestnik ma okazję pogłębić wiedzę na temat swoich mocnych stron
  • wymiar interpersonalny – uczestnicy mają okazję poznać mocne strony pozostałych osób i dzięki temu spojrzeć na siebie nawzajem z innej niż dotychczas perspektywy – to co nas różni okazuje się być bogactwem zespołu a nie przeszkodą w jego funkcjonowaniu
  • wymiar integracyjny – zespół ma okazję lepiej zrozumieć dynamikę tego jak funkcjonuje na co dzień a dzięki sprawdzeniu się (już ze świadomością posiadanych talentów) w różnego rodzaju zadaniach zaproponowanych przez prowadzących ma okazję się zintegrować, wyzwolić nową energię, udoskonalić współpracę i wyciągnąć wnioski do zastosowania w codziennej pracy.

Brzmi interesująco? Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów.