Coraz częściej przedsiębiorcy, kadry zarządzające, menedżerowie czy osoby chcące rozwijać swoją karierę, korzystają z coachingu biznesowego. Jest to idealna metoda na określenie tego, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób do tego dążyć. W artykule przedstawimy istotne kwestie, dotyczące tego zagadnienia.

Osiągnij cel biznesowy

Coaching biznesowy (ang. business coaching) koncentruje się na osiąganiu celów, za pomocą odpowiedniego wsparcia. Dzięki temu można stworzyć okazję, do zupełnie innego spojrzenia na sytuację, co pozwala poszerzyć perspektywę postrzegania i umożliwia znalezienie nowych kierunków rozwoju. W trakcie procesu coachingowego można określić co jest potrzebne do rozwoju, a także jak korzystać z posiadanego potencjału. Prowadzi to do doskonalenia umiejętności, podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także (co najważniejsze) wykreowania strategii, jak działać w środowisku biznesu.

Dla kogo jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest dla każdego kto:

 • przygotowuje się do nowej roli zawodowej (np. w wyniku awansu)
 • chce postawić sobie cel związany z biznesem, karierą, projektem
 • ma potrzebę rozwoju, mając jednocześnie potrzebę wsparcia

Nad czym pracuje się podczas coachingu?

Spotkania biznes coachingu koncentrują się najczęściej wokół poniższych zagadnień:

 • planowanie strategii biznesowych
 • wprowadzanie zmian w procesach firmy lub na stanowisku pracy
 • rozwój firmy lub działu firmy
 • poprawa skuteczności w kontaktach z kontrahentami
 • budowanie pozycji negocjacyjnej
 • wzrost sprzedaży
 • emocje w relacjach biznesowych
 • asertywność w biznesie
 • zwiększanie efektywności w biznesie
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji w otoczeniu biznesowym
 • wzrost motywacji
 • zaangażowanie w pracę
 • równowaga pomiędzy pracą, a życiem osobistym

Jakie efekty daje business coaching?

Dzięki zaangażowaniu się w proces coachingu biznesowego, można osiągnąć naprawdę wiele, w tym:

 • szybciej i sprawniej osiągnąć cele biznesowe
 • podwyższyć kompetencje interpersonalne
 • podwyższyć kompetencje lidera
 • podwyższyć poziom motywacji
 • zwiększyć zaangażowanie w procesie biznesowym
 • zwiększyć satysfakcję z pracy, co przekłada się na życie osobiste

Coach biznesowy

Praca coacha polega na stworzeniu idealnych warunków do przemyśleń, analizy i zmiany perspektywy. Dlatego też coach musi mieć wysokie kwalifikacje i stale uzupełniać wiedzę. Wiarygodność biznesowa i przestrzeganie standardów etycznych jest integralną częścią pracy coacha – bez tego trudno o zaufanie, które jest bazą relacji coachingowej.

Jak to wygląda w praktyce

W praktyce to seria kilku, najczęściej 6-10 spotkań, które trwają około 1,5h każde. Pomiędzy spotkaniami jest czas na wdrożenie wypracowanych pomysłów, przetestowanie nowych rozwiązań. Dlatego też odstępy między spotkaniami mają od 2 do 4 tygodni. Nie powinny one być dłuższe, bo proces może wtedy stracić swoją dynamikę. Coach wspiera Klienta również w czasie pomiędzy spotkaniami pozostając z nim w kontakcie mailowym i telefonicznym.

Coaching biznesowy w CC Progres

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą coachingu biznesowego. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przypadku.