Talent coaching vs coaching menadżerski

Talent coaching vs coaching menadżerski

Talent Coaching vs. Coaching Menedzerski – bardzo często pojawiające sie odmiany coachingu. Trudno mówić o odmianach coachingu, bo wówczas stajemy przed pewnego rodzaju schematami, a akuratnie coaching jest jedną z tych metod rozwojowych gdzie daleko powinno być do schematów właśnie. Jednakże takie pojęcia funkcjonują i jak można je interpretować? W Więcej…