Coaching

W praktyce, coaching to proces składający się z kilku – kilkunastu spotkań, w trakcie których Klient wspierany przez coacha pracuje nad kolejnymi krokami zbliżającymi go do osiągnięcia celu sprecyzowanego na początku procesu. Niezmiernie ważny również jest czas pomiędzy sesjami, kiedy to Klient wdraża w życie rozwiązania, które wypracował w trakcie spotkań z coachem.

Coaching jest formą wsparcia rozwoju Klienta polegającą na wydobywaniu jego naturalnych możliwości i zasobów.

Dzięki pracy z coachem Klient ma okazję

lepiej poznać siebie i swój potencjał,
sprecyzować swoje cele i odnaleźć motywację do ich osiągnięcia,
przygotować się na potencjalne przeszkody,
przygotować i wdrożyć najlepszy dla siebie plan działania.
Coach zadaje pytania, dzięki którym, Klient może zyskać zupełnie nowe spojrzenie na, wydawałoby się, dobrze mu już znane kwestie lub na problemy, które uważał za niemożliwe do rozwiązania. Dzięki takiemu wybiciu z toku myślenia, do którego przywykł, Klient często dochodzi do zaskakujących dla siebie odkryć.

Główne obszary, w których można zastosować coaching to:

biznes (tutaj począwszy od executive coachingu, przez business coaching aż do team coachingu),
życie osobiste (life-coaching)
równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (work-life balance coaching).

Coaching Biznesowy

W jakich sytuacjach warto zastosować w firmie coaching:

  • u menadżerów, którzy powinni rozwinąć swoje kompetencje (np. w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji, zarządzania projektami itp.)
  • jako działanie mogące zapobiec syndromowi wypalenia zawodowego
  • u osób, które stoją przed nowymi zadaniami (np. nowy ważny projekt, nowy zespół, konieczność opracowania i przeprowadzenia zmian w dziale, firmie)
  • u tych osób, u których szkolenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów (wiedza została przekazana na szkoleniu, ale pracownik nie stosuje jej w praktyce)
  • w przypadku, gdy pogorszyły się wyniki pracy menadżera  i jego zespołu
  • w przypadku trudności we współpracy, konfliktów, które należy rozwiązać.

Jakie rezultaty może dać coaching w biznesie:

  • wzrost kompetencji i efektywności menadżera dzięki dotarciu do jego indywidualnego potencjału i ograniczeń oraz poszerzeniu jego świadomości
  • obudzenie postawy proaktywnej – coaching jest procesem, który zmienia postawy (szkolenia powinny to robić, ale bardzo rzadko się to udaje)
  • wzmocnienie lub obudzenie poczucia odpowiedzialności u menadżera
  • usprawnienie komunikacji

a dodatkowo wzmocnienie pracownika, obniżenie poziomu stresu i przywrócenie poczucia równowagi.

Coaching Indywidualny

– Czujesz, że nie żyjesz tak jakbyś chciał? To, co robisz nie daje Ci satysfakcji? Masz wrażenie, że stoisz w miejscu podczas gdy inni idą do przodu?

– Chcesz coś zmienić, ale do końca nie wiesz CO i JAK?

– Stoisz przed dużym wyzwaniem – wiesz czego chcesz, ale nie jesteś pewny czy dasz radę?

– Chcesz czegoś więcej?

Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco – zapraszamy Cię do skorzystania z naszej propozycji coachingu dla Klientów Indywidualnych. Oto kilka opinii osób, które zdecydowały się na pracę z nami w tym zakresie:

„Pełen profesjonalizm i skuteczność. Każde spotkanie to spektakularne odkrycie czegoś nowego. Każda sesja kończyła się osiągnięciem wyznaczonego celu i dostrzeżeniem coraz większych możliwości rozwoju. Serdecznie polecam.” Anna K.
„Beata w niespełna miesiąc pomogła mi dowiedzieć się czego chcę i jak to osiągnąć. Dzięki jej ogromnej intuicji oraz umiejętności słuchania drugiego człowieka zaczęłam mieć odwagę aby marzyc, ale marzyć tak na serio- a zwykle od tego sie zaczyna według maksymy „Dream it. Wish it. Do it”. Serdecznie wszystkim polecam…” Anna D.

Team Coaching

Zespoły istnieją po to, żeby dostarczać rezultaty. To nie powinno budzić wątpliwości. Jednak to co w teorii wydaje się być oczywiste i proste w życiu nie zawsze się takim okazuje. W codziennej rzeczywistości firm działających w Polsce efektywna praca zespołowa nie jest jeszcze (żywimy nadzieję, że z czasem to się zmieni) zjawiskiem powszechnym. Często usłyszeć można takie lub podobne stwierdzenia: „Każdy z nas jest z osobna świetnym specjalistą, ale kiedy mamy coś zrobić razem okazuje się, że nie potrafimy ze sobą współpracować.” Te trudności we współpracy mogą objawiać się w różnych miejscach organizacji:

zarząd i/lub tzw. zespół zarządzający – gdzie każdy z członków bardziej identyfikuje się z celami pionu, którym zarządza niż z celem wspólnym
zespoły funkcjonalne – działy, komórki organizacyjne
zespoły projektowe
a także na styku pomiędzy komórkami organizacyjnymi, tam gdzie dobra współpraca jest istotna z uwagi na właściwą realizację procesu, na który składa się praca poszczególnych komórek.
Team coaching jest skuteczną drogą do poprawy współpracy w zespołach. To sposób na nadanie nowej jakości w pracy zespołu m. in. poprzez zmianę sposobu komunikowania się członków zespołu, zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu zamiast na celach indywidualnych oraz wypracowanie nowych sposobów współpracy.

Najkorzystniej jest rozpocząć proces team coachingu od diagnozy stanu obecnego. Zachęcamy do korzystania z narzędzi diagnostycznych Team Coaching International (Team Diagnostic), do których stosowania jesteśmy certyfikowani. Diagnostyka ta umożliwia ocenę zespołu w dwóch obszarach: ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH i RELACJI. Na obszary te składa się 14 różnych czynników, które badane są poprzez kwestionariusz on-line składający się z 82-85 punktów. Wyniki badania dostępne są w formie wielowymiarowego raportu, który stanowi podstawę do pracy z zespołem w procesie coachingu zespołowego.

Pełny proces team coachingu trwa około 6-8 miesięcy i składa się z kilku spotkań z zespołem. Z uwagi na złożoność procesu prowadzony jest on przez dwóch coachów.

Team coaching wzmacnia zespół, sprawia, że jego członkowie identyfikują się z nim. Ponieważ, jak każdy rodzaj coachingu, team coaching również jest procesem rozłożonym w czasie. Pozytywny efekt wzmocnienia zespołu, jaki daje coaching zespołowy jest efektem długotrwałym.

Team coaching warto wykorzystać między innymi w następujących sytuacjach:

kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne zadania,
kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
jeżeli w pracującym już zespole pojawiły się konflikty między członkami zespołu, trudności w komunikacji, odczuwalny jest spadek motywacji do pracy w zespole.

Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Coaching menedżerski to coraz szerzej wykorzystywane w firmach narzędzie wspomagające zarządzanie ludźmi.

Korzystanie z metod coachingowych daje menadżerom możliwość podnoszenia skuteczności działań własnych oraz podległych im osób, wspierania i stymulowania rozwoju kompetencji własnych i innych oraz prowadzenia efektywnych rozmów w oparciu o metodologię coachingową.

Menadżer wykorzystujący w pracy z ludźmi możliwości płynące z wiedzy na temat coachingu będzie umiał inspirować ludzi i rozwijać w nich odpowiedzialność.

Udział w naszym kursie „Coach w organizacji” w sposób kompleksowy i jednocześnie bardzo praktyczny przygotuje Państwa do wykorzystania coachingu jako skutecznego narzędzia w zarządzaniu ludźmi. Coaching menedżerski ułatwi Państwu zarządzanie projektem, a przy tym da narzędzia, dzięki którym praca zespołu będzie zawsze kończyć się sukcesem.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

kameralna grupa 8-10 uczestników
14 dni intensywnego szkolenia (4 zjazdy po 3 dni pt-niedz. + 2 dni sesji mentorskich grupowych) i indywidualne sesje mentorskie
duży nacisk na aspekt praktyczny (uczestnicy ćwiczą w praktyce wykorzystanie poznanych narzędzi z zakresu coaching menedżerski w trakcie zajęć oraz pomiędzy nimi)
grupowe i indywidualne sesje mentorskie umożliwiające doskonalenie nabytych umiejętności
egzamin końcowy (test wiedzy + sesja pokazowa oceniana przez dwóch coachów)
certyfikat ukończenia kursu
Szkolenie coaching menedżerski jest prowadzone przez trzech akredytowanych (ICF) i doświadczonych coachów.

Szczegółowe informacje na biuro@ccprogres.pl